TH | EN
The Fanclub GOT7

THE FANCLUB GOT7

GENRE : TV Program

EPISODES: 13

CASTS

GOT7

“แคท” ณิชา ลาภทวีปัญญา

“ไหม” แสงระวี คล้ายคลึง

“เบส” ภัทรารวีย์ เบ้าสุวรรณ

“บอส” พิธิวัธ รังษีนรบุตร

“ไฮ” อนัญญา พานิชศิริ

นนท์” ชนดล จันทคราม